"NESNÍVAJTE O ŽIVOTE SNOV, ALE ŽITE HO."


Helena  Kohutová

25.1. 2020

MAJTE SVOJ VLASTNÝ NÁZOR A STOJTE SI ZA NÍM.

Ak ho nemáte, môžete totiž niekomu ukrivdiť. Takú skúsenosť môžete so sebou prenášať roky či celý život tak, ako sa to stalo mne. Tak isto môžete prepásť životnú ponuku, príležitosť, alebo ju vôbec nezachytíte. Je dôležité byť otvorený, prijímať a vyhodnotiť informácie a až potom konať. Keď si vytvoríte a získate vlastný názor, môžete sa správne, ľahšie a plnohodnotnejšie...